Iedereen kan een Held zijn!

Graaf Obstacle Run steunt ook dit jaar weer een goed doel door de mogelijkheid te bieden om te doneren aan Special Heroes, elke euro telt.

Stichting Special Heroes Nederland laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport kan zijn. Deze leerlingen ontdekken hun talenten en dat geeft kracht en maakt hen trots! Ook voor hen wordt samen sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier!

Special Heroes is een landelijk stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4), het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen, in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.  Het doel van het programma is het vergroten van de sport- en/of cultuurparticipatie van deze kinderen en jongeren, dit in nauwe samenwerking met de scholen en de lokale sport- en/of cultuuraanbieders.

De structurele sport participatie van kinderen/jongeren met een beperking is aanzienlijk lager dan kinderen/jongeren zonder beperking. Tevens vinden zij moeilijker de aansluiting bij sportactiviteiten. Terwijl sport de leefwereld, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen voor leerlingen uit special onderwijs kan vergroten en daarmee ook de integratie van deze kinderen en jongeren in de maatschappij.

 Naast de gastlessen die gegeven worden door de plaatselijke sportvereniging tijdens schooltijd en naschools, worden er ook speciaal voor deze scholen sportdagen georganiseerd.

Voor een kleine impressie https://www.youtube.com/watch?v=hGpEUk1eSAc

Wilt u meer weten: www.specialheroes.nl

Bedankt voor uw donatie.